Catalogue on line

                                                                                 


You can check dimensions and bearing data by using FAG INA server: click here

You  can use PDF catalogue below:

Quư khách có thể tra cứu kích thước & thông số trực tuyến, sử dụng phần mềm FAG INA trực tuyến

Phần nào không có trong phần mềm, Quư khách có thể sử dụng catalo (PDF) dưới đây:

General catalogue/ Catalo chung

New products:

 

Split_Cylindrical Roller Bearings

Bi đũa 2 nửa cho trục dẫn động-nhà máy thép

Sealed SRB

Bi tang trống tự lựa có nắp chống bụi

 
 

SmartCheck

Dụng cụ kiểm tra

Split Spherical Roller Bearings

Bi tang trống tự lựa 2 nủa, lắp nhanh cho vị trí khó tháo lắp

 
 

Generation C Deep Groove Ball Bearings

Bi cẩu rănh  sâu kiêu C cho động cơ điện

Radial Insert Ball Bearings and Housing Units

Gố đỡ kiểu UCP, UCF, UCFL..

 

 

Slewing ring

Sensor bearing

Ṿng bi cảm biến

 

Search/T́m kiếm sản phẩm:
Copyright © 2009    Last modified: 01/12/2013

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449  Fax: 84-4-33540856 Email: sales@fag.biz.vn  GPS location  Skype: lehiep1

Links:  http://fag.biz.vn/  http://a-d.com.vn/  AD's stock FAG INA stock