Ṿng bi khác <=>FAG

                                                                                 


Demo-answer

 Home > Vie > Chuyển đổi tương đương >

Chúng tôi đang xây dựng công cụ chuyển đổi - FAG-INA Convert Tool- và sẽ cập nhật lên trang web nhằm giúp Quư khách có thể chuyển đổi các ṿng bi thông dụng : FAFNIR/ NSK /  KAYDON / KOYO / MRC /NACHI /NDH / NTN / RHP /SKF / TIMKEN sang ṿng bi  FAG.

Hiện nay chúng tôi sẽ hỗ trợ qua email/fax.

Đề nghị Quư khách  download  mẫu yêu cầu và điền đầy đủ thông tin: tên công ty, người liên hệ, loại ṿng bi,  số lượng ..rồi gưi qua  email  hoặc fax.

Ví dụ: Quư khách đang sử dụng ṿng bi SKF  230/500 CAW33, chúng tôi sẽ hỗ trợ miễn phí đổi sang FAG.  Xin kích vào đây xem bản  Demo-trả lời.


Search/T́m kiếm sản phẩm:
Copyright © 2009    Last modified: 01/12/2013

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449  Fax: 84-4-33540856 Email: sales@fag.biz.vn  GPS location  Skype: lehiep1

Links:  http://fag.biz.vn/  http://a-d.com.vn/  AD's stock FAG INA stock