FAG Dụng cụ bi trơn

                                                                                 


Mỡ bi trơn    Dụng cụ bi trơn

Sng Bơm Mỡ

K hiệu đặt hng: 139450

Ống mỡ bọc thp: 139451

 

Dụng Cụ Bơm Mỡ Định Lượng

Đảm bảo lượng mỡ bơm chnh xc từ 10cm3 đến 133cm3

K hiệu:

ARCA.PUMP.25

ARCA.PUMP.180

Bộ Dụng Cụ Bơm Mỡ Tự Động MOTION GUARD

 

 Dụng Cụ Bơm Mỡ Tự Động, gồm:

- Ống mỡ 120cm3

-Pin

- Cụm truyền động (chạy pin)

- Đầu nối

K hiệu:

ARCA.LUB.MULTITOP LC120.DRIVE

Cụm Truyền Động (chạy pin)

K hiệu:

ARCA.LUB.DRIVE

Ống Mỡ 120cm3

Cng với pin cho cụm truyền động.

K hiệu:

ARCA.LUB.MULTILOP LC120

Phụ Tng Km Theo

- Đầu nối chuyển tiếp

- Đầu nối di

- Ống nối

- Mc giữ


Search/Tm kiếm sản phẩm:
Copyright 2009    Last modified: 01/12/2013

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449  Fax: 84-4-33540856 Email: sales@fag.biz.vn  GPS location  Skype: lehiep1

Links:  http://fag.biz.vn/  http://a-d.com.vn/  AD's stock FAG INA stock