FAG Máy gia nhiệt

                                                                                 


HEATER 10

2,2 KVA

230V/ 50Hz

10A

- Trọng lượng: 7 Kg

- Gia nhiệt ổ bi nặng đến 10 Kg, đường kính lỗ từ 15 mm

HEATER 20

3,5 KVA

230V/ 50Hz

10A

- Trọng lượng: 17 Kg

- Gia nhiệt ổ bi nặng đến 20 Kg, đường kính lỗ từ 10 mm

HEATER 35

3,5 KVA

230V/ 50Hz

16A

- Trọng lượng: 31 Kg

- Gia nhiệt ổ bi nặng đến 35 Kg, đường kính lỗ từ 15 mm

HEATER 150

12,8 KVA

400V/ 50Hz

32A

- Trọng lượng: 51 Kg

- Gia nhiệt ổ bi nặng đến 150 Kg, đường kính lỗ từ 20 mm

HEATER 300

12,8 KVA

400V/ 50Hz

32A

- Trọng lượng: 127 Kg

- Gia nhiệt ổ bi nặng đến 300 Kg, đường kính lỗ từ 30 mm

AWG25

25 KVA

400V/ 50Hz

63A

- Trọng lượng: 350 Kg

- Gia nhiệt ổ bi nặng đến 400 Kg, đường kính lỗ từ 45 mm

AWG8

8 KVA

400V/ 50Hz

20A

- Trọng lượng: 56 Kg

- Gia nhiệt ổ bi nặng đến 100 Kg, đường kính lỗ từ 20 mm

Cuộn Gia Nhiệt Cảm Ứng Điện Thế Thấp Với Máy Biến Thế

Dùng tháo lắp ṿng trong của ổ bi đũa cớ lớn.


Search/T́m kiếm sản phẩm:
Copyright © 2009    Last modified: 01/12/2013

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449  Fax: 84-4-33540856 Email: sales@fag.biz.vn  GPS location  Skype: lehiep1

Links:  http://fag.biz.vn/  http://a-d.com.vn/  AD's stock FAG INA stock